AATTEET & AATOKSET

Kaikki energia Asikkalan elinvoiman kasvuun

Kunta, missä ihmiset haluavat asua, tarvitsee meitä kaikkia. Ystäväni sanoja lainaten ”yksin emme ole mitään mutta yhdessä voimme olla parhaita.” Asikkala on helmi Päijät-Hämeessä. Kunnan elinvoiman kasvu ja palveluiden säilyminen ei ole kuitenkaan itsestään selvyys.

Aleneva asukasluku ja ikärakenteen vanheneminen lisäävät haasteita. Muutos vaatii päättäjiltä erilaisista arvomaailmoista huolimatta yhteen hiileen puhaltamista, erilaisten näkemysten yhteen sovittamista, sekä rohkeutta katsoa muuttuvaa yhteiskuntaa avoimin silmin. Vähemmän ideologista nurkkakuntaisuutta ja enemmän rohkeutta ja poliittista johtajuutta.

Arvot ohjaavat päätöksentekoa

Arvoni perustuvat yksilön vapauteen, yrittäjyyteen, sivistykseen ja heikommista huolehtimiseen. Tasa-arvoinen yhteiskunta, joka kannustaa yrittämään, menestyy aikamme haasteiden keskellä. Ilman menestyviä yrittäjiä ei ihmisillä ole töitä ja toimeentuloa. Julkisen sektorin tehtävä ei ole toimia tempputyöllistäjänä. Julkisen vallan tehtävä on mahdollistaa yrittäminen ja työn tekeminen ja huolehtia heistä jotka ovat eri syistä ajautuneet työmarkkinoiden ulkopuolelle. Minun mielestäni kaikki työ on arvokasta ja työn tekeminen pitää aina olla kannattavampaa, kuin tukien varassa eläminen.

Henkilökohtaisessa elämässäni uskon myös rohkeuteen ja uskallukseen. Haluan ottaa haasteet vastaan tänään enkä vain valmistautua elämään huomenna. Haluan kehittää itseäni jatkuvasti ammatissani ja ammattini ulkopuolella. Poliitikonkin on hyvä muistaa, että kyky ajatella tänään eri lailla kuin eilen erottaa viisaan itsepäisestä.

Suomi on kasvanut nykyiseen hyvinvointiin vahvoilla arvoilla, jotka ovat juurtuneet yhteiskuntaamme jo itsenäisyyden syntymisen aikoihin ja vahvistuneet sen jälkeen, kun Suomi rakennettiin uudelleen. Ne ovat säilyneet arvostamalla perhettä, työtä, yrittämistä ja ahkeruutta sekä lähimmäisestä välittämistä.

Tärkeät teemat

Yhteistyö

Politiikka on yhteisten asioiden hoitamista. Politiikka on kuin parisuhde – kun antaa, tuppaa itsekin saamaan. Politiikka on mitä eniten verkostoitumista. Hyvä kuntapoliitikko tulee toimeen muiden saman kunnan päättäjien kanssa mutta ennen kaikkea maakunnan päättäjien ja lopulta valtakunnan päättäjien kanssa. Siksi puolueiden kautta syntyneet suhteet ja verkostot ovat edunvalvonnan kannalta elinehto.

Koti

Kaikki lähtee kotoa. Panostamalla perheisiin varmistamme terveen ja hyvinvoivan kunnan. Päivähoidossa ja peruskoulutuksessa on oltava tulevaisuuskatsetta ja avointa vaihtoehtojen tarkastelua. Useiden urheiluseurojen hallituksessa istuneena (mm. Pelicans Oy:n puheenjohtaja 2005-2013) ymmärrän nuorten liikunnan merkityksen. Lasten ja nuorten liikunta laajemmin ymmärrettynä täytyy olla tärkeä strateginen osa-alue Asikkalan hyvinvointipalveluja.

Yrittäjät ovat kunnan kivijalka

Yritysten menestymisestä on kiinni koko Suomen hyvinvointi mutta myös yksittäisen kunnan elinvoima. Menestyvät yritykset tarjoavat työtä ja tuottavat veroeuroja, millä yhteiskunnan palvelut maksetaan. Säännöllinen vuoropuhelu kunnan ja yrittäjien välillä on välttämätöntä. Kaavoituksessa ja maankäytössä on mentävä ”etukenossa”, että kun tarve tulee, kunta voi ottaa avosylin uutta yritystoimintaa vastaan.

Tekoja

Teot merkitsevät paljon enemmän kuin kauniit sanat. Poliitikkoja on usein syytetty paljoista lupauksista ja kauniista sanoista mutta konkretia tuppaa jäämään vähemmälle. Vaikeina ja haastavina aikoina tarvitaan vastuunkantajia, jotka uskaltavat ja kykenevät ”puskista huutelun” sijaan seisomaan eturintamassa ja viemään omaa kuntaa eteenpäin haasteiden keskellä.

Yhteisöllisyys

Suomalaiseen yhteiskuntaan ja peruskuntiin kuuluu yhteisöllisyys mutta niin, että ihmisiä kannustetaan myös pitämään huolta itsestään ja läheisistä. Jokaisen tulee voida ottaa vastuuta omasta elämästään ja tuntea, että valtio ja kunta antavat tukea holhoamisen sijaan. Yhdessä pidetään huolta heistä, jotka erinäisistä syistä eivät pysty vastamaan omasta arjestaan.

Kasvava Asikkala

Asikkalan ainoa toivo jatkaa itsenäisenä elinvoimaisena kuntana on kasvu. Olen valmis yhdessä muiden kanssa ottamaan ison askeleen ja hakemaan rohkeita ratkaisuja uusien asukkaiden houkuttelemiseksi, valtavan vapaa-ajan asukkaiden potentiaalin hyödyntämiseksi. Uskon, että muutos on mahdollinen.