Mediassa on ansiokkaasti pohdittu eduskuntavaalien asetelmia niin Kanta- kuin Päijät-Hämeen puolella lähinnä aluepolitiikan näkökulmasta. Vaaleissa on kysymys muustakin kuin oman kotinurkan edusta. Suomi on kasvanut vuosikymmenten aikana nykyiseen hyvinvointiin vahvoilla perusarvoilla, jotka arvot ovat juurtuneet yhteiskuntaamme jo itsenäisyyden syntymisen aikoihin ja vahvistuneet aina kun Suomi on joutunut koettelemusten keskelle. Erityisen hyvin tämän ovat kokeneet Suomea…

Lue lisää