Artikkelikuva2

Julkisuudessa on nostettu esille aluevaltuutettujen ajankäyttö ja osallistuminen moniportaiseen päätöksentekoon. On hyvä, että verovaroilla toimivaa organisaatiota seurataan myös mediassa. Esille on noussut muutaman valtuutetun poissaolot ja toisaalta esteellisyydet. Esteellisyydet eivät tässä ylimenokaudessa ole olennaisia, sillä ne liittyvät lähinnä peruskuntien omaisuuden luovutuksiin ja siirtoihin aluehallinnolle. Tämä on tilapäinen ilmiö, joka on hoidettu tarvittaessa varajäsen järjestelmällä ilman…

Lue lisää