Yhdessä elinvoimainen Asikkala

Julkaistu 5.5.2021 17:39

Asikkalalla on loistavat mahdollisuudet siirtyä kasvun tielle

Vuosi 2020 osoitti, että Asikkalalla on mahdollisuus siirtyä kasvun tielle. Kuntien välinen nettomuutto oli plussalla ensimmäisen kerran sitten vuoden 2014. Se, että väestökasvu oli lievästi miinuksella, johtuu koko Suomea vaivaavasta ikärakenteesta, eli suurimmassa osassa kuntia syntyvyys on alemmalla tasolla, kun kuolleisuus. Jokainen uusi asikkalalainen on yksi osa elinvoimaa. Mitä enemmän meitä on, sitä paremmin meidän on mahdollisuus säilyttää niin kaupalliset, yksityiset, kun julkisetpalvelut. Nyt ei ole oikea aika valittamiselle ja jarruttamiselle. Asioita hidastamalla tulee pää vetävän käteen. Laitetaan yhdessä energia sellaisiin ratkaisuihin, mitkä houkuttelevat uusia asikkalalaisia kuntaan, rakentamaan uutta ja turvaamaan tärkeitä palveluja.

Tulevaisuus on omissa käsissä

Kurssin muuttaminen vaatii päättäjiltä erilaisista arvomaailmoista huolimatta yhteen hiileen puhaltamista ja erilaisten näkemysten yhteen sovittamista. On katsottava muuttuvaa yhteiskuntaa uudenlaisin silmin. Me kaikki viestitämme omalla toiminnallamme ulos, kuinka positiivisen kuvan me kotikunnastamme annamme. Kanava, Pulkkilanharju, vesistöt ja liikuntapaikat ovat hienoja asioita mutta ne eivät ratkaise yksin muuttopäätöksiä. Palveluverkko suhteutettuna asukasmäärään ja taloudellisiin resursseihin on taitolaji ja vaatii päättäjiltä herkkyyttä ja kokonaisuuden hahmottamista ”pistepolitiikan” sijaan.  Maankäyttö ja kaavoitus ovat ratkaisevassa asemassa uusien asukkaiden ja yritysten sijoittumisessa kuntaan.

Maakuntamalli on turmiollinen Asikkalalle

Hallituksen valmistelemassa sotemallissa vähemmälle huomiolle on jäänyt Keskustapuolueen voimakkaasti ajama maakuntamalli ja sen tuoma uusi hallinnontaso. Suomi ei tarvitse yhtään hallinnon ja verotuksen tasoa lisää. Hallinnon välitasot pitää purkaa ja siirtää päätösvaltaa peruskuntiin. Vapautuvat resurssit olisivat paljon hyödyllisemmät ruohojuuritasolla lähellä kuntalaisia. Maakuntamallissa siirrytään entistä enemmän alueellisen päätöksentekoon vaaleilla valitun maakuntavaltuuston kautta. Tämä on myrkkyä Asikkalalle. Suunnitellussa maakuntamallissa Asikkalan ääni jää hyttysen ininäksi, koska asukasmäärältään isommat kunnat kahmivat leijonanosan valtuustopaikoista. On tärkeätä, että Asikkalan valtuustoon nousee vahvoja peruskuntia kannattavia henkilöitä, joilla on suhteet ja verkostot koko maakunnan alueelle ja mahdollisuus saada vaalituloksen pohjalta valtaa ylikunnallisessa päätöksenteossa.  

Tehdään yhdessä erinomaisen elinvoimainen Asikkala

Asikkala on helmi Päijät-Hämeessä. Kunnan elinvoiman kasvu ja palveluiden säilyminen pitää olla meidän kaikkien intohimo. En ole kuntavaaliehdokkaana henkilökohtaista hyvää hakien, en hillotolppaa, en uutuuden viehätyksestä. Motiivini on, että Asikkala on tulevina vuosina elinvoimainen kunta.  Se ei onnistu toista sormella osoittaen, ei repien ja riidellen, vaan yhdessä rakentaen.

◄ Takaisin blogiin