Venäjän brutaalin Ukrainaan kohdistuneen hyökkäyssodan aikana on usein kuultu kommentteja, että ei Venäjän kansalaisella ole asian kanssa mitään tekemistä ja heitä ei pidä syyllistää, eikä heidän elämäänsä hankaloittaa. Onko näin ajattelevat sitä mieltä, että 80 vuotta sitten hirmutekoihin oli syyllinen ainoastaan Hitler. Se on totta, että vaaleista huolimatta Venäjällä kansa ei johtajiaan valitse, vaan johtaja…

Lue lisää

Maankäyttö- ja rakennuslain uudistus on hallituksen työlistalla ympäristöministeriön valmistelemana. Se on merkittävin lakihanke soteuudistuksen jälkeen ja vaikuttaa, miten ja minne rakennetaan, millaisin ehdoin ympäristöä muokataan? Maankäyttö- ja rakennuslakiin on kirjoitettu vahva osallistumismahdollisuus kaikille laissa määritellyille osallisille, mutta sen sijaan ei ole kirjoitettu velvollisuutta osallistua, eli kertoa, mikä kaavavalmistelussa huolettaa? Siitä huolimatta on mahdollisuus prosessin loppuvaiheessa…

Lue lisää

Sanna Marinin hallitusohjelman tavoitteena on, että Suomi on hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä ja ensimmäinen fossiilivapaa hyvinvointiyhteiskunta. Tämä edellyttää nopeutettuja päästövähennyksiä kaikilla sektoreilla sekä hiilinielujen vahvistamista. Jokainen meistä on viime vuosina huomannut, kuinka ilmaston ääri-ilmiöt ovat myös Suomessa lisääntyneet. Toisekseen kun katsoo tilastoja vuosikymmenien ajalta, niin vaihtelua on ollut aina. Silti on tärkeätä, että olemme vastuullisia tulevaisuuden suhteen.…

Lue lisää

ESS:n pääkirjoitus (5.6.22) vei sanat suustani pohtiessaan Päijät-Hämeen tulevaisuutta. Päijät-Hämeen aluehallinto aloitti tammikuun aluevaalien jälkeen valmistautumisen ensi vuoden tammikuuhun, kun soten järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueille. Aluehallinnon tehtävä ja velvollisuus on tarjota sosiaali-, ja terveyspalvelut tasavertaisesti kaikille päijäthämäläisille. Mukana ovat kaikki alueen kunnat. Koko aluehallinnon budjetti tulee suoraan valtion kassasta, eli peruskuntien ohjausvalta on nolla. Päijät-Hämeen tulevaisuuden ja…

Lue lisää

Aluevaalien alla käyty keskustelu on ainakin parin asiakokonaisuuden osalta jäänyt täysin sivuraiteille, tai sitten ehdokkaat eivät uskalla mennä asioiden ytimeen. On vaikea hahmottaa, onko kyseessä alue- vai kuntavaalit? Uusien hyvinvointialueiden ja valittavien aluevaltuustojen tehtävä on turvata asukkaiden palvelut koko alueella mahdollisimman tasapuolisesti, nopeuttaa hoitoon pääsemistä ja hallittava vastuullisesti taloutta. Nyt kuitenkin vaalikeskusteluissa on aika-ajoin ollut…

Lue lisää